Zayfon.com / Alisher Nematov, Jaloliddin Ahmadaliyev